Composed on

https://sajemtan.miraheze.org

https://discord.gg/VyhuStV

Xemacfê žûžimmon.

Ţeţatvêk zükžnu gyznytfê ro.

Kak lnûmêkfê födakvmê rilym snymmon.

Roâ kê zêâ kê zoâ ţök kemfê kê roâ kê zêâ kê zoâ kemfê râ!

Sömmun fic lackâfê sin doâ!

Cicümžnudâ snijat!