Composed on

https://sajemtan.miraheze.org

Katöcšo cadëgyn.

Lnagenžasik snic mûretšo ro.

Zëvetâ kê ševetâ ro düdötfê.

Xüm dût zëvetâţotvâk dûganmêt kišnümšo dic xüm vnisytâ kê xüm cadëkâ.

Žažûn düm zyrökso zimšo dit.

Ţmak tücekfê möt ro.

https://discord.gg/VyhuStV