Composed on

Zanekšo gût ţûkit.

Gamikfê lnûm žasiktörnënnâ.

Tarnatnemtucžê duku žejünfê šnön?

Zêvmê sösömxalemnocžê mu tišnamfê set zêjot om düm vötţu gamikfê kök?

Zêsnum znimfê mësünmêt tërnön.

Ţûsinêkum ţisyn.

https://sajemtan.miraheze.org

https://discord.gg/VyhuStV